Cursussen

De zorgkosten en met name de specialistische zorg laat de laatste jaren een stijgende trend zien. Dit heeft tot gevolg dat vraagstukken als “is dit nog langer houdbaar, ook voor volgende generaties” en “maatschappelijk verantwoord” met daarbij de toekomstige vergrijzing in het achterhoofd steeds belangrijker worden. Deze cursus bestaat uit drie modules waarbij we specifiek kijken vanuit de optiek van dure geneesmiddelen en ziekenhuiszorg. De concepten van kosteneffectiviteit en Value Based Healthcare (VBHC) worden in module 1 en module 2 behandeld. In deze twee modules wordt al wel een link gelegd tussen beide concepten. In module 3 gaan we specifiek kijken vanuit een casus naar de voor- en nadelen van het koppelen van deze twee concepten en zullen bekostigingsstrategieën worden behandeld. Alle drie modules vragen om een interactieve houding met casuïstiek die ingebracht kan worden en opdrachten die digitaal* en in groepen wordt voorbereidt. Door inzicht te geven in de twee concepten krijg je meer know how die je kunt toepassen in de praktijk.

*i.v.m. de huidige corona richtlijnen vanuit het RIVM zullen we deze modules vooralsnog digitaal aanbieden, zodra hier wijzigingen in zijn zullen wij de modules ook live aanbieden.

Kosteneffectiviteitsanalyse (module 1)

Deze kosteneffectiviteitsanalyse cursus geeft deelnemers inzicht in de bekostiging en prijsbepaling van geneesmiddelen, hoe kosteneffectiviteitsanalyses worden uitgevoerd en welke parameters hierin worden  meegenomen.

Value Based Healthcare (module 2)

De Value Based Healthcare cursus geeft deelnemers inzicht in de kwaliteit, kosten en uitkomsten van verschillende processen en hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden.

Kosteneffectiviteit, VBHC en bekostiging (module 3)

Combinatie van kosteneffectiviteit en VBHC, hoe verhouden deze twee concepten zich tot elkaar en welke bekostigingsstrategieën kunnen hierbij aansluiten