Cursussen

De zorgkosten en met name de specialistische zorg laat de laatste jaren een stijgende trend zien. Dit heeft tot gevolg dat vraagstukken als “is dit nog langer houdbaar, ook voor volgende generaties” en “maatschappelijk verantwoord” met daarbij de toekomstige vergrijzing in het achterhoofd steeds belangrijker worden. Binnen Pharmefficient hebben wij cursussen ontwikkeld waarbij de concepten van kosteneffectiviteit, Value Based Healthcare (VBHC) en bekostiging strategieën worden toegelicht. 

Doelmatige zorg van dure geneesmiddelen

Combinatie van kosteneffectiviteit en VBHC, hoe verhouden deze twee concepten zich tot elkaar en welke bekostigingsstrategieën kunnen hierbij aansluiten