Doelmatige zorg van dure geneesmiddelen

Value based healthcare (VBHC) ook wel waarde gedreven zorg genoemd is een raamwerk voor het herstructureren van zorgpaden, waarbij patiënt gerapporteerde uitkomsten worden toegevoegd aan bestaande uitkomsten uit de praktijk, met het overkoepelende doel om (meer)waarde te creëren voor patiënten en in het bijzonder het individu. Door VBHC te implementeren kan de zorg doelmatiger worden ingericht, betere kwaliteit van zorg tegen een lagere prijs. Door uitkomsten te meten kan de juiste behandeling bij de juiste patiënt worden ingezet en kunnen dure behandelingen op basis van uitkomstgerichte zorg worden bekostigd. In deze cursus zullen drie onderwerpen centraal staan:

Kosteneffectiviteitsanalyse

Kosteneffectiviteitsanalyses worden gebruikt om de meerwaarde van geneesmiddel A versus B vanuit trial uitkomsten te bekijken en of het nieuwe middel kosteneffectief is t.o.v. van de standaard of care, een concept dat veel wordt toegepast in de praktijk voordat geneesmiddelen toetreden tot de markt

Value based healthcare

Vanuit VBHC is patiëntwaarde een centraal item. VBHC werkt vanuit een uniek concept waarbij gerapporteerde uitkomsten, klinische uitkomsten en financiële stromen in kaart worden gebracht en de patiëntwaarde centraal staat. Vanuit dit concept kan een nieuw (innovatief) zorgpad worden ontwikkeld en uitkomstmaten worden gedefinieerd 

Informatie geaccrediteerde cursus

Datum

 • 05-06-2023

Tijd

09:30u – 17:00u

Accreditatiepunten 

6 punten

Kosten

€ 370,- ex. btw

Locatie

BCN Utrecht of Online

Inschrijven

Pharmefficient heeft een samenwerking met PAOFarmacie. U kunt zich inschrijven door hier op te klikken. Mocht u interesse hebben om de cursus buiten de accreditatieprocedure te volgen of heeft u vragen vragen over de cursus, neem dan gerust contact met ons op 

Bekostiging strategieën

De opgebouwde kennis van kosteneffectiviteitsanalyse en VBHC zal worden toegepast om uitkomstgerichte zorg toe te lichten. De combinatie van kosteneffectiviteit en VBHC zal bijdrage aan nieuwe bekostiging van dure geneesmiddelen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van real-world data. VBHC draagt hierbij aan de monitoring en verzameling van real-world data en kosteneffectiviteitsanalyse draagt bij aan de ontwikkeling van bekostiging strategieën waardoor uitkomstgerichte bekostiging mogelijk zal zijn.

Inhoud van de nascholing

De cursus is interactief en wordt aangevuld met casuïstiek die en opdrachten die (digitaal) in groepen worden voorbereid. We bespreken de opdrachten tijdens de (digitale) nascholing. De nascholing is ingedeeld in:

 • Theorie
 • Praktijk toepassing
 • Casuïstiek in werkgroepen
 • Korte presentaties van deelnemers

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing doelmatige zorg van dure geneesmiddelen bent u in staat om:

 • Het concept van value based healthcare en kosteneffectiviteitsanalyse te begrijpen en in de praktijk toe te passen
 • De uitkomsten van kosteneffectiviteitsanalyses uitgedrukt in incrementele kosteneffectiviteitsratio te interpreteren
 • PROMs/PREMs en klinische uitkomsten te definiëren
 • Real world data implementeren in een kosteneffectiviteitsanalyse
 • De mogelijke bekostiging strategieën met behulp van beide concepten te begrijpen (Zorgpaden, pay for performance, bundle payments)
 • Bekostiging strategieën vanuit verschillende perspectieve en stakeholders (zorgverzekeraars, ziekenhuis, farmaceutische industrie) te begrijpen

Programma

 • 09:30-10:00 Inloop en korte voorstelronde
 • 10:00-11:00 Presentatie kosteneffecitiviteitsanalyse in de praktijk
 • 11:00-11:15 Pauze en indeling werkgroepen
 • 11:15-12:00 Casuïstiek werkgroepen
 • 12:00-12:30 Pauze
 • 12:30-13:30 Presentatie Value based healthcare in de praktijk
 • 13:30-14:30 Casuïstiek werkgroepen
 • 14:30-14:45 Discussie
 • 14:45-15:00 Pauze
 • 15:00-16:00 Presentatie bekostiging strategieën
 • 16:00-16:45 Casuïstiek werkgroepen
 • 16:45-17:00 Discussie en afsluiting

Inschrijven

Pharmefficient heeft een samenwerking met PAOFarmacie. U kunt zich inschrijven door hier op te klikken.