Over ons

foto Mohamed

Afgelopen jaren heb ik als apotheker ruime ervaring opgebouwd bij het inkopen van dure geneesmiddelen voor ziekenhuisgroepen en bij het uitrollen van Value Based Healthcare trajecten in ziekenhuizen. De ervaring in de praktijk heb ik kunnen versterken met mijn promotietraject binnen farmaco-economie waarbij ik de kosteneffectiviteit van screeningsprogramma’s onderzoek in combinatie met dure geneesmiddelen behandelingen. De ervaring in de praktijk heeft me bijgebracht dat de combinatie van farmaco-economie en Value Based Healthcare cruciaal is in de toekomst. Middels de cursussen van Pharmefficient wil ik mijn visie en ervaring delen met zorgprofessionals om zorgprofessionals klaar te stomen voor de toekomst waar kosteneffectiviteit en Value Based Healthcare steeds een grotere rol gaat spelen binnen het gezondheidssysteem in Nederland.

Mohamed Al Khayat, apotheker

Job Eijsink.

T.b.v. Rode Kruis Zwolle

Zwolle, 31 oktober 2015
Foto: Gerlinde Schrijver

Medisch inhoudelijk en geneesmiddel georiënteerd werken in de zorg is voor mij een pré. Daarnaast wil ik graag bijdragen aan de kwaliteit van zorg bij verschillende organisaties, tevens ben ik te typeren als iemand die altijd bezig is met het nu (weten wat er speelt) en innovatie (de toekomst). Dit met de juiste balans voor het gestelde doel wat eraan ten grondslag ligt voor de organisatie of vanuit zorgverleners perspectief, maar nog belangrijker de impact op de patiënt. Ik heb binnen mijn functie als apotheker VBHC veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling en implementatie van het concept in de praktijk. Deze ervaring neem ik mee in mijn promotietraject VBHC & dure interventies (dure geneesmiddelen). Door met de voeten in de klei te staan, breng ik theorie en praktijk samen in de cursussen van Pharmefficient en wil ik andere zorgverleners handvatten bieden om met dit concept aan de slag te gaan.

Job Eijsink, apotheker